Dziś jest: Czwartek 19 października 2017, imieniny: Piotra i Ziemowita

Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Obsługa techniczna
ALFA TV

Ogłoszenie ws. zmiany nazw ulic w Myśliborzu
2017-10-04 13:55:41

Realizując zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Rada Miejska w Myśliborzu podjęła w dniu 29 sierpnia 2017 r. pięć uchwał w sprawie zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Myśliborza. Uchwały zostały opublikowane dnia 26 września r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzą w życie z dniem 11 października 2017 r. 

Oznacza to, iż od 11 października 2017 r. obowiązują nowe nazwy dla dotychczasowych ulic:

Dotychczasowa nazwa Nowa nazwa
  Pełna nazwa Zapis skrócony nazwy ulicy
ul. Zygmunta Felczaka ul. Witolda Pileckiego ul. Pileckiego
ul. Mariana Buczka ul. Ratuszowa ul. Ratuszowa
Osiedle XX-lecia PRL Osiedle XX-lecia Osiedle XX-lecia
ul. Leona Kruczkowskiego ul. Zbigniewa Herberta ul. Herberta
Park Obrońców Pokoju ul. Sportowa ul. Sportowa

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości, którzy objęci są ww. zmianami:

I. Informacje ogólne 
1. Zmiana nazwy ulicy nie wpływa na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów zachowują ważność, a ich wymienianie nie jest wymagane przed końcem terminu ważności dokumentu).
2. Zmiana danych adresowych nieruchomości w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu oraz w Księgach Wieczystych nastąpi na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu.

II. Sprawy meldunkowe
1. Zmiany adresu zameldowania dokonane zostaną z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
2. W przypadku, gdy wymagane jest zaświadczenie o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia. 

III. Urząd Skarbowy
Osoby fizyczne składają formularz ZAP-3 lub aktualizują dane adresowe przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 (bez konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu),

IV. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Osoby pobierające świadczenia powinny w formie pisemnej zgłosić zmianę danych adresowych (bez konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu), a osoby zatrudnione aktualizują dane u pracodawcy.

V. Powiatowy Urząd Pracy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
Podczas najbliższej wizyty w wymienionych instytucjach należy zawiadomić o zmianie adresu zameldowania - nie ma konieczności przedkładania zaświadczenia o zameldowaniu.

VI. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do Urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. 

VII. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami
Nie ma konieczności składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

VIII. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
Nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych osobowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

IX. Wymiana tablic bądź napisów z nazwą ulicy 
1. Właściciele nieruchomości lub działający w ich imieniu administratorzy wspólnot mieszkaniowych zobowiązani są do dokonania zmiany nazwy ulicy na nową, w przypadku gdy istnieje „stara nazwa” na budynku.
2. Umieszczenie na budynkach aktualnych danych adresowych ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

X. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy:
Ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych, udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej (może być wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

XI.    Mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność pod zmienianym adresem ponoszą koszty związane z wymianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, szyldów, banerów reklamowych itp.

XII.    Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu powiadomi o zmianie nazw ulic  w Myśliborzu następujące instytucje:
1. Urząd Pocztowy w Myśliborzu 
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu 
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu
4. SEC Myślibórz Sp. z o.o. ul. Lipowa 13, Myślibórz
5. EKO-MYŚL Sp. z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz   
6. Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu 
7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu 
8. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
9. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 
10. Urząd Skarbowy w Myśliborzu
11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Myśliborzu 
12. Urząd Statystyczny w Szczecinie
13. Przedszkole Publiczne nr 1 "Zielona Dolinka" w Myśliborzu 
14. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Misia Uszatka w Myśliborzu 
15. Szkoła Podstawowa nr 2 w Myśliborzu 
16. Szkoła Podstawowa nr 3 w Myśliborzu 
17. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu 
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu 
19. Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 
20. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Myśliborzu
21. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD, ul. Felczaka 27, Myślibórz  
22. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu 
23. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu 
24. Myśliborski Ośrodek Kultury
25. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu 
26. Szpital Barlinek Sp. z o.o.
27. Szpital w Dębnie Sp. zo.o.
28. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia Myślibórz 
29. Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o. ul. Ogrodowa w Myśliborzu 
30. ZOZ Przychodnia Rodzinna Dorota Ziętal i Artur Ziętal s.c., ul. Kościelna w Myśliborzu 
31. Przychodnia MEDYCYNA ul. Armii Polskiej 14 w Myśliborzu 
32. Apteka Scholastyka Danuta Linde, ul. Warszawska 2a, Myślibórz 
33. Apteka "Pod Złotą Wagą", ul. Felczaka 1B, Myślibórz 
34. Apteka "PRIMA", ul. Boh. Warszawy 32, Myślibórz 
35. Apteka Centrum Zdrowia, ul. M. Buczka 14, Myślibórz 
36. Apteka Leków Gotowych, ul. Ogrodowa 8, Myślibórz 
37. Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu 
38. Parafia pw. Świętego Krzyża w Myśliborzu 
39. Bank PKO BP, ul. Niedziałkowskiego 1, Myślibórz 
40. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Myślibórz, ul. Lipowa 8A, Myślibórz 
41. Bank PeKaO SA Oddział w Myśliborzu, ul. Wyszyńskiego 1, Myślibórz 
42. Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, Myślibórz 
43. Kancelaria Komornicza w Dębnie - Anna Zielińska
44. Kancelaria Komornicza w Barlinku - Daniel Gołębiewski
45. Kancelaria Komornicza w Myśliborzu - Lech Walkowiak
46. Kancelaria Komornicza w Myśliborzu - Patrycja Harbuz-Nowak
47. Kancelaria Komornicza w Myśliborzu - Zdzisław Więcławik
48. Notariusz Karolina Anna Wolska, Kancelaria Notarialna ul. Mariacka 15, Myślibórz 
49. Notariusz Agata Szostak, Kancelaria Notarialna ul. Lipowa 8A/103, Myślibórz  
50. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" w Myśliborzu 
51. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pod Basztą" w Myśliborzu 
52. Administratorzy wspólnot mieszkaniowych przy dotychczasowych ulicach: Zygmunta Felczaka, Mariana Buczka  i na Osiedlu XX–lecia PRL w Myśliborzu  

Apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi 
i podawanie właściwego nowego adresu 
podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Sekretarz Gminy Myślibórz 
(-)
Katarzyna Królak 
BIP
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Inne strony
elektroniczny samorząd

MCB
SDS
Szlak Rowerowy z Biegiem Myśli
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
  Październik 2017 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
6955394
Kanał RSS Pomoc RSS

Urząd Miasta i Gminy Myślibórz adres: ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel: +48 (95) 747 20 61 fax: +48 (95) 747 33 63

Zezwala się na wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie www.mysliborz.pl , pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.